Repair- en Digicafé Nieuwkoop

In een Repair Café gaat het om repareren. Door jezelf of samen met iemand die daar veel kennis in heeft. Repareren voorkomt het weggooien van spullen en hiermee de groeiende afvalberg. Het Repair Café is gratis te bezoeken om jóuw kapotte spullen te laten maken.

In het Repair Café Nieuwkoop zijn namelijk deskundige vrijwilligers aanwezig die kleding of huishoudelijke apparaten kunnen maken. De vrijwilligers hebben gereedschap om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Samen met de vrijwilliger gaan ze aan de slag.

Wie niets heeft om te repareren, kan altijd een kop koffie of thee nemen. Of je gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Tegelijkertijd met het Repair Café is er ook het Digicafé. In het Digicafé kun je terecht met allerlei vragen over laptops, e-readers, tablets en onder meer mobiele telefoons. Ook hier is een deskundige vrijwilliger van het Gilde aanwezig.

Wilt u contact opnemen met Repair- en Digicafé Nieuwkoop, dan kan dat via repaircafe@gildenieuwkoop.nl of met de coördinator Repair Café / Digicafé via corrie.korbee@gildenieuwkoop.nl.

Nieuwveen in de Mettenburcht donderdag 11 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur en daarna elke 2e donderdag van de maand.

 Planning in 2024:

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 9 mei, hemelvaart, wordt 16 mei
 • 13 juni
 • 11 juli
 • 8 augustus
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december     

_______

Nieuwkoop in de bibliotheek maandag 17 juni 2024  van 14.00 – 16.00 uur en daarna elke 3e maandag van de maand.

Planning in 2024:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 maart
 • 15 april
 • 20 mei, vervalt deze maand
 • 17 juni
 • 15 juli
 • 19 augustus
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

_______

Ter Aar in de bibliotheek dinsdag 28 mei 2024 van 14.00 – 16.00 uur en daarna elke 4e dinsdag van de maand

Planning in 2024:

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 26 maart
 • 23 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 23 juli
 • 27 augustus
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december, is 3e dinsdag i.v.m. kerst

Achtergrond informatie over het Repair Café

 
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen kunnen langer worden gebruikt en hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe producten te maken. Ook de CO2-uitstoot wordt beperkt. Want bij het maken van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.
 
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is nodig om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!
 
Stichting Repair Café is opgericht in maart 2010, door Martine Postma. De stichting is gevestigd in Amsterdam.
 
Stichting Repair Café stelt zich ten doel om a) repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving b) reparatiekennis te behouden en te verspreiden c) de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige bijeenkomsten.
 
Voor meer informatie zie: www.repaircafe.org