Privacybeleid

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens 4Artworks online verzamelt, gebruikt en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn Gilde Nieuwkoop?

Gilde Nieuwkoop (https://www.gildenieuwkoop.nl) is een stichting die zich richt op het faciliteren van diensten door vrijwilligers voor bewoners uit Nieuwkoop en omgeving.
Deze diensten hebben betrekking tot het werken met digitale middelen en repareren van apparatuur door vrijwilligers. Tevens valt onder de paraplu van Gilde Nieuwkoop: Coach 4 You.
Coach 4 You richt zich op jongeren van middelbare schoolleeftijd en voorziet in coaching bij het naar school gaan, plannen van huiswerk, etc.

Contactgegevens:

De Fuik
Email: info@gildenieuwkoop.nl
Kvk nr.: 69724555

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen als website beheerder;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Stichting Gilde Nieuwkoop:
Dhr. J. Damen, info@gildenieuwkoop.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Gilde Nieuwkoop verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gilde Nieuwkoop verwerkt via deze website gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen en / of opmerkingen die u heeft vermeld in het contactformulier & via email.

Persoonsgegevens / bedrijfsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op deze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • een bericht via een van onze emailadressen

Minderjarigen

Gilde Nieuwkoop richt zich met Coach 4 You op jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Gegevens met betrekking tot deze jongeren worden alleen verwerkt met toestemming van de ouders/verzorgenden.
Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die (ouderlijke) toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Beveiliging

Gilde Nieuwkoop doet er alles aan om de door uw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website maken wij bij gegevensoverdracht o.a. gebruik van:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • Firewall en Mallware software
 • Webhosting bij een Nederlands bedrijf die voldoet aan de eisen van de AVG wetgeving.

Verstrekking aan derden

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies

Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Uw cookie voorkeur zal daarna 30 dag bewaard blijven voor onze website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze websites direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn (nog) geen knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.

Bewaartermijn gegevens

Zodra u de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij alleen die gegevens die bewaard moeten blijven vanwege een wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om inzage van de gegevens die wij van u hebben, ook nadat u de dienstverlening bij ons hebt beëindigd.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site, via de volgende gegevens:
info@gildenieuwkoop.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Dit is ter bescherming van uw privacy. Gilde Nieuwkoop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 september 2018.