Gilde Nieuwkoop

 

Doelstelling

Stichting Gilde Nieuwkoop is een vrijwilligersorganisatie die op maatschappelijk en sociaal gebied bezig wil zijn met als visie: door beter gebruik te maken van – en inzicht te hebben in de kennis, kunde en (levens)ervaring van vrijwilligers, kunnen een aantal knelpunten in de maatschappij verlicht worden.

Stichting Gilde Nieuwkoop biedt een platform aan mensen die zich belangeloos in willen zetten om hun kennis, kunde en levenservaring te delen met anderen, die daar behoefte aan hebben. De vrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door kleine problemen voor anderen op te lossen dan wel hen in staat stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving.

Gilde Nieuwkoop ontplooit haar activiteiten op basis van de behoefte in alle dorpskernen in de gemeente Nieuwkoop aan maatschappelijke en sociale ondersteuning voor bepaalde doelgroepen. Het aanbod van vrijwilligers is bepalend voor de door het Gilde op te zetten activiteiten.

Wilt u contact opnemen met het bestuur dan kunt u een bericht sturen naar info@gildenieuwkoop.nl.

Bestuur

Jan Damen
Voorzitter

Corrie Korbee
Secretaris

Bob van Hezik
Penningmeester