Welkom!

Onze vrijwilligers zetten hun kennis, kunde en levenservaring belangeloos in voor alle dorpsgenoten van de verschillende dorpskernen in de gemeente Nieuwkoop, ongeacht hun achtergrond of leeftijd. Repair Café / Digicafé en Coach4you zijn nu beschikbaar en andere projecten zijn in ontwikkeling.

Actualiteiten

We starten weer met het Repair- en Digi Café in Nieuwkoop!

Op maandag 20 september kunt u weer terecht met uw kapotte spullen In de bibliotheek in Kaleidoskoop tussen 14.00 – 16.00 uur.  Ook vragen voor hulp bij gebruik laptop, e-reader, mobiel kunt u hier neerleggen. Wij zorgen er dan voor dat u geholpen wordt. U kunt dit ook aanvragen via 06-39201965

Helaas geldt dit (nog) niet met het Repair- en Digi Café in Ter Aar. De bibliotheek in Ter Aar is op dit moment gesloten i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe IKC. Wij houden u op de hoogte.

Vacature: Gilde Nieuwkoop, waaronder het Repair- en Digi Café valt, zoekt een vrijwilliger om mee te denken aan het vergroten van de naamsbekendheid van het Gilde en daar uitvoering aan wil geven zowel schriftelijk als digitaal.

 

 

Gilde Nieuwkoop

Coach4you

Repair Café / Digicafé

Wilt u contact opnemen met Gilde Nieuwkoop?

Privacy Voorwaarden