Welkom!

Onze vrijwilligers zetten hun kennis, kunde en levenservaring belangeloos in voor alle dorpsgenoten van de verschillende dorpskernen in de gemeente Nieuwkoop, ongeacht hun achtergrond of leeftijd. Repair Café / Digicafé en Coach4you zijn nu beschikbaar en andere projecten zijn in ontwikkeling.

Actualiteiten

Coach4you Nieuwkoop

Officiële start Coach4you in Nieuwkoop op maandag 20 mei 2019 in de Verbinding,

De overeenkomst zal ondertekend worden door Bas de Vree (landelijk Coach4you)
en Jan Damen (coördinator Coach4you in Nieuwkoop) in aanwezigheid van
wethouder Bernadette Wolters en genodigden, waaronder de coaches.

Gilde Nieuwkoop

Coach4you

Repair Café / Digicafé

Wilt u contact opnemen met Gilde Nieuwkoop?

Privacy Voorwaarden